Etik Kurul Onay Formu

TR Dizin Dergi kabul Şartlarına "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" ibaresi eklenmiştir. Buna göre dergimize gönderilen yazılarda etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda Etik Kurul Onay formunun başvuru sırasında dergimize gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca "Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir." Son olarak "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir" ve "Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir."


Copyright © BAUM 2015