DUYURULAR
Makale Çağrısı 2021 Ahi Evran Yılı Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Özel Sayısı

"Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılından beri yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak Ekim ayı içerisinde, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem ERDEM’in konuk editörlüğünde bir özel sayı çıkaracağımızı duyururuz. Özel sayı başlığı, “Fütüvvet, Ahilik ve İktisadi Hayat” olan bu özel sayımızda, Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilecek olup, çift kör hakemlik sistemi işletilerek Ekim özel sayısına hazırlanacaktır. İlgili çalışmalar en geç 15 Ağustos 2021 tarihine kadar Dergimizin dergipark adresi olan https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeuiibfd adresi üzerinden gönderilecektir.”


Copyright © BAUM 2015