Uluslararası Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Alp ÖZERDEM, Coventry University

Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AY, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı AKAY    , TODAİE

Prof. Dr. Betül Karagöz YERDELEN, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN, Yıldırım Beyazıd Universitesi

Prof. Dr. Doğan UYSAL, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem ERDEM, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri YAVUZ, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Fehmi KARESİOĞLU, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ, Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TOKATLIOĞLU, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal İNAT, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan PEKER, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. M. Nail ALKAN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Necat ÇOŞKUN, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, Polis Akademisi

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin KAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÇEMREK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Musa YILDIZ, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ERDEM, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Salih BARIŞIK, Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar ALTINOK, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR, Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Petro O. BEKH, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi

Prof.Dr. Valerii V. KOPIIKA, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü

Doç.Dr. Igor Y. GOLUBII, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi

Doç. Dr. Olena BORDİLOVSKA, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi

Doç. Dr. Aigerim SHILIBEKOVA, Atyrau University

Doç. Dr. Ali BALCI, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Elşen BAĞIRZADE, Azerbaycan Devlet İktisat Univ.

Doç. Dr. Fetullah AKIN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. İdris DEMİR, Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN, El Farabi Kazakistan Devlet Üniv.

Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN, TİKA Kolombiya

Doç.Dr. Metin AKSOY, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ÇETİNKAYA, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş ZAFER ŞAHİN, Atılım Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan ÇİÇEK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Toğrul İSMAYİLOV, TOBB ETÜ

Doç. Dr. Tuğba EROĞLU, Selçuk Üniversitesi

Doç.Dr. Vakur SÜMER, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Vural ÇAĞLAYAN, Selçuk Üniversitesi

Doç Dr. Andrii KRAVCHENKO, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi

Doç. Dr. Wawrzyniec CZUBAK, Poznan Univ. of Life Sciences

Doç.Dr. Izabela LIPINSKA, Poznan University of Life Sciences

Doç. Dr. Slawomir KALINOWSKI, Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences

Doç.Dr. Oksana G. SHOSTAK, Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna

Doç. Dr. Tetyana TARNAVSKA, Taras Shevchenko Ulusal Universitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat GÖKÇE, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arif Behiç ÖZCAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin BOZTEPE, Ardahan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÖZLÜK, Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa C. ÖZŞAHİN, Necmettin Erbakan Üniv.

Dr. Öğr. Üyesi Refik YASILIKAYA, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yiğit A. GÜZELİPEK, Karamanoğlu Mehmet  Bey Üniv.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇINAR, Bitlis Eren Üniversitesi

Dr. Alessia CHIRATTI, Peruggia University

Dr. Ariel Gonzales LEVAGGI, Koç Üniversitesi

Dr. Dolapo FAKUADE, University of Canterbury

Dr. Federico DONELLI, University of Genova

Dr. Machiko SATO, Shizuoka University

Dr. Mark C. DONFRIED, Institute of Cultural Diplomacy

Dr. Mehmet ÜLKER, Yunus Emre Enstitüsü

Dr. Sergiy KORSUNSKY, Ukrayna Diplomasi Akademisi Başkanı

 


Copyright © BAUM 2015