ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Erman AKILLI
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 2/Sayı:1/ Kırşehir/ Haziran 2018
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Editörden
Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Zeynep AĞDEMİR
MONTESQUIEU VE ROUSSEAU’DA VERGİLER: KISA BİR GİRİŞ
MONTESQUIEU’S AND ROUSSEAU’S VIEWS ON TAXES: A SHORT INTRODUCTION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa ALTINTAŞ
İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A NEW APPROACH TO HUMAN RESOURCES: A QUALITATIVE RESEARCH ON TALENT MANAGEMENT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mürsel BAYRAM
BALKAN-AFRİKA YAKINLAŞMASININ DÖNEMSEL NİTELİĞİ
THE SEASONALITY OF BALKAN-AFRICA RAPPROCHEMENT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Selim BİÇEN
AVRUPA BİRLİĞİNİN TÜRK KAMU YÖNETİM BİÇİMİNİ ŞEKİLLENDİRME GÜCÜ: KALKINMA AJANSLARI VE TARIM KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
THE POWER OF THE EUROPEAN UNION IN FORMING THE STRUCTURE OF TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION: DEVELOPMENT AGENCIES AND AGRICULTURAL RURAL DEVELOPMENT SUPPORT AGENCY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Emine Zeynep DABAN ve Cihan DABAN
SADDAM HÜSEYİN DÖNEMİ IRAK DIŞ POLİTİKASI: IRAK-İRAN SAVAŞI, KUVEYT’İN İŞGALİ VE ABD’NİN IRAK’A MÜDAHALESİ
IRAQ FOREIGN POLICY IN SADDAM HUSEIN PERIOD: IRAQ-IRAN WAR, KUWAIT OCCUPATION AND US INTERVENTION ON IRAQ
Özet | Abstract | Tam Metin
 
İlhan EGE veTuğba Nur TOPALOĞLU
PİYASA DEĞERİNİN FİRMAYA ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
FIRM-SPECIFIC DETERMINANTS OF MARKET VALUE: PANEL DATA ANALYSIS ON BIST 30 FIRMS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Haydar KARAMAN
11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARININ İNSANLIĞA KARŞI SUÇ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE DISCUSSION ON SEPTEMBER 11 TERRORIST ATTACKS UNDER THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST HUMANITY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serhan KESKİN
YENİ GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN ANALİZİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
THE ANALYSIS OF CAUSES OF NEW ENTREPRENEUERS FAILURE: AN AMPRICAL STUDY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Halil Özcan ÖZDEMİR ve Ömür TOKER
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİKLERİNDE EĞİTİM DÜZEYİ VE CİNSİYETİN ETKİSİ
EDUCATION LEVEL AND GENDER EFFECTS ON ENTREPRENEURSHIPS OF UNIVERSITY STUDENTS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dilnaz SAİPEDİNOVA
KIPÇAK TÜRKLERİ
KIPCHAK TURKS
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015