ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç.Dr. Erman AKILLI
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 3/ Sayı:2/Kırşehir/Aralık 2019
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Doç.Dr. Erman AKILLI
Editörden
Editorial
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ahmet GÖKBEL ve Halil ARSLAN
İSLAMİ ALGORİTMİK HİSSE POFTFÖYÜ
ISLAMIC ALGORITHMIC EQUITY PORTFOLİO
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ömer Faruk CANTEKİN ve Ayşe Nur PEKASIL
AVUSTRALYA’DA SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
SOCIAL WORK PROBLEMS AND SOLUTIONS IN AUSTRALIA
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Soyalp TAMÇELİK ve Baybars ÖĞÜN
YAPISAL REALİZMDE ULUSLARARASI POLİTİKA İLE DIŞ POLİTİKA AYRIMI: SİSTEM DÜZEYİNDE DEVLETLERİN ‘GENEL DIŞ POLİTİKA DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN’ ANALİZİ
THE DISTINCTION BETWEEN INTERNATIONAL POLITICS AND FOREIGN POLICY IN STRUCTURAL REALISM: THE SYSTEM LEVEL ANALYSIS OF 'GENERAL TENDENCIES OF FOREIGN POLICY BEHAVIOURS' OF STATES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Kübra ORUÇ
KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİN DIŞ POLİTİKA ÇIKTILARINA YANSIMASI: ENERJİ POLİTİKALARI KONUSUNDA MERKEL-PUTİN GÖRÜŞMELERİNİN VE AB’YE ETKİLERİNİN NEO-KLASİK ANALİZİ
THE EFFECTS OF INTERPERSONAL RELATIONS ON FOREIGN POLICY OUTPUTS: NEO-CLASSICAL ANALYSIS OF MERKEL-PUTIN MEETINGS ON ENERGY POLICIES AND ITS EFFECTS ON THE EU
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Öznur ÖZER
ARKETİPSEL MARKA KİŞİLİĞİNİN TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ARCHETYPAL BRAND CHARACTER ON CONSUMER’S PURCHASE INTENTION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Savaş YILMAZ
XVI. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE EŞKIYALIK BAĞLAMINDA BÜROKRATİK KAOS
BUREACRATIC CHAOS IN OTTOMAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF BANDITRY IN THE SIXTEENTH CENTURY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Tetyana TARNAVSKA ve Nataliia GLUSHANYTSIA
-
KEY PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF IT INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Albeniz Tuğçe EZME GÜRLEK
İSTANBUL’LA YÜZLEŞME DENEMELERİ: ÇEPERLER, HAREKETLİLİK VE KENTSEL BELLEK
-
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015