ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr.Öğr. Üyesi Öner AKGÜL
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt:4/ Sayı:1/ Haziran 2020
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Dr.Öğr. Üyesi Öner AKGÜL
Editörden
Editorial
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Abdulkerim GÜLER, Hüdaverdi BİRCAN
İDARİ PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTE BAĞLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
DETERMINATION OF FACTORS EFFECTING JOB SATISFACTION AND CORPORATE LOYALTY: AN APLICATION IN SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Barış ÇETİN
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MEŞRU SAVUNMA
LEGITIMATE DEFENSE IN COMPARATIVE LAW
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Elif UZUN, Ayşe ÖNEMLİ KOÇER, Feyza Nur KAYA
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMINDA BİR YARGITAY KARARI İNCELEMESİ
A SUPREME COURT DECISION REVIEW WITHIN THE SCOPE OF CRIMES AGAINST SEXUAL IMMUNITY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Erdal ÇETİNTAŞ
1792 -1815 DEVRİM SAVAŞLARI: ÖZGÜRLÜK VE YURTSEVERLİK MÜCADELESİ
THE FRENCH REVOLUTION WARS, 1792-1815: THE STRUGGLE FOR LIBERATION AND PATRIOTISM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Fatih ÇEMREK
TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNA İLİŞKİN GÖSTERGELERİN İSTATİSTİKSEL OLARAK ANALİZİ
STATISTICAL ANALYSIS OF THE INDICATORS FOR THE SOCIAL SECURITY OF PROVINCES IN TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Kerem YAVAŞÇA
İEDRİCH A. HAYEK, ROBERT NOZİCK VE MURRAY N. ROTHBARD’IN DEVLET KAVRAMINA YAKLAŞIMLARININ MUKAYESELİ ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS ABOUT APPROACHES TO CONCEPT OF STATE BY FRIEDRICH A. HAYEK, ROBERT NOZICK AND MURRAY N. ROTHBARD
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet SUİÇMEZ, Mehmet ÖZDEMİR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYANIN YERİ VE ÖNEMİ
THE SIGNIFICANCE OF SOCIAL MEDIA IN THE INTERPERSONAL COMMUNICATION OF GRADUATE STUDENTS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Orhan BATTIR
SAVUNMACI-SALDIRGAN REALİZM AYRIMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ANALYSIS WITHIN THE DISTINCTION BETWEEN DEFENSIVE AND OFFENSIVE REALISM ON TURKISH FOREIGN POLICY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Zümrüt BAHADIR
KİTAP İNCELEMESİ: 80 YILDA DEVRİ ÂLEM
BOOK REVIEW: 80 YILDA DEVRİ ÂLEM
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015