ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Doç.Dr. Öner AKGÜL
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt:6/Sayı:1/Haziran 2022
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Mehmet KARAGÜL
İKTİSAT, AHLAK VE KAPİTALİZM
ECONOMICS, MORALITY AND CAPITALISM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Fikret ABASOV ve Gülbahar ÜÇLER
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN YUMUŞAK GEÇİŞ MODELLERİNDEN AMPİRİK KANITLAR
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND ENVIRONMENTAL POLLUTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM NONLINEAR SMOOTH TRANSITION MODELS FOR TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Selda KAÇİK ve Ebru AYKAN
ESNEK ÇALIŞMANIN İŞ-YAŞAM DENGESİ, İŞ TATMİNİ VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
THE EFFECT OF FLEXIBLE WORKING ON WORK-LIFE BALANCE, JOB SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE BANKING SECTOR
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Burak UĞUR ve Esra KÜTÜKÇÜ
D-8 ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH ON UNEMPLOYMENT IN D-8 COUNTRIES: PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Büşra KARAKAYA KIRMIZI, Sena YILDIRIM ve Feyyaz ZEREN
AR-GE VE SAĞLIK HARCAMALARININ FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF R&D AND HEALTHCARE EXPENDITURE ON FINANCIAL GROWTH: THE CASE OF DEVELOPING COUNTRIES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Kadir GÖKOĞLAN ve İlknur ATALAN
TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN ETKİSİ
IMPACT OF BLOCK CHAIN TECHNOLOGY ON THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şenol KANDEMİR ve Elif SANLI
2008 YILI SONRASINDA BANKA İMALAT KREDİLERİ İLE ÜRETİM GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ BAĞLANTININ GREGORY-HANSEN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ ARACILIĞIYLA ANALİZİ
ANALYSIS OF THE CONNECTION BETWEEN BANK MANUFACTURING CREDITS AND PRODUCTION INDICATORS AFTER 2008 BY MEANS OF GREGORY-HANSEN COINTEGRATION TEST
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015