ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Yrd.Doç.Dr. Erman AKILLI
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt:1/ Sayı:1/Aralık 2017
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Editör
EDİTÖRDEN
Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Deniz Akgül
AHİLİK KÜLTÜRÜNDEKİ ETİK İLKELERİN GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNE YANSIMALARI: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
REFLECTIONS OF THE ETHIC PRINCIPALS IN AKHISM CULTURE TO THE MODERN DAY BUSINESSES: AN APPLICATION IN KIRŞEHİR
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Abdulla AL HMOUDI
-
A UNIFIED APPROACH FOR ENHANCING EARLY WARNING SYSTEM IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Abdulla Baddah
-
THE INFLUENCING FACTORS OF ORGANISATIONAL CHANGE MANAGEMENT: A LITERATURE REVIEW
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mürsel BAYRAM
İSRAİL-GÜNEY SUDAN İLİŞKİLERİNİN SİYASAL EKOLOJİSİ
THE POLITICAL ECOLOGY OF ISRAELI-SOUTH SUDANESE RELATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nimet ÖZBEK ve Zümrüt Bahadır
MÜLTECİLERİN SAĞLIK HAKKI
HEALTH RIGHT OF REFUGEES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Tamer KEÇECİOĞLU ve Mustafa Kemal YILMAZ
SONSUZ BİR SÜREÇ: ADANMIŞLIK
AN ENDLESS PROCESS: ENGAGEMENT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Gülşen KESKİN
TÜRKİYE’DE TARIMSAL POTANSİYELİN GİZLİ GÜCÜ: COĞRAFİ İŞARETLER VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI
SECRET POWER OF AGRICULTURAL POTENTIAL IN TURKEY: GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND TRADITIONAL PRODUCTS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Zümrüt BAHADIR
BEYAZ YAKADAKİ SİYAH LEKE İŞSİZLİK
-
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dilnaz SAİPEDİNOVA
TÜRKİYE’DE DEVLET KİMLİĞİ VE DIŞPOLİTİKA
-
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015