Dergi Künye

Sahibi

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına

Prof. Dr. Nur ÇETİN (Dekan)

Editör

Doç. Dr. Öner AKGÜL

Editör Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜNEŞ

Editör Kurulu

Prof. Dr. Nur ÇETİN

Prof. Dr. Musa ÖZATA

 Prof. Dr. Fazıl YOZGAT

 Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

 Dr. Öğr. Üyesi Deniz ABUKAN

 Prof. Dr. Barış ÖZDAL

 Prof. Dr. Kutay KARACA

 Prof. Dr. Hakan Naim ARDOR

Alan Editörleri

Dr. Eyüp ERSOY

Dr. Fatih GÜZEL

Dr. Hande AKSÖZ YILMAZ

Dr. Cem AKIN

Hüseyin ARSLAN

Ön Kontrol ve Sekreterya

Hüseyin ARSLAN

Dergi Yazı İşleri Kurulu

Arş.Gör. Albeniz Tuğçe EZME GÜRLEK

Arş.Gör. Bengü ÇELENK

Arş.Gör. Emrah GÜRLEK

Arş.Gör. Ümit YAPICI

İngilizce Dil Kontrol Sorumlusu

Dr. Öğr. Üye. Fatma Kimsesiz

Türkçe Dil Kontrol Sorumlusu

Dr. Ceren KABADAYI


Copyright © BAUM 2015