SON SAYI
Editör
Prof. Dr. Ümit BULUT
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt:7/Sayı:2/ Kırşehir/Aralık 2023
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Mehmet Orkun ÜNSEVER & Emine ŞENER
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞLETME EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON BUSINESS EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN TURKEY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Furkan OĞUR
80 YILLIK GİZEM: REFAH FACİASI
80 YEARS OF MYSTERY: THE REFAH DISASTER
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Utku Altunöz & Mehmet Samet Erdem & Seda Atasaygın
BÜTÇE AÇIĞI, CARİ AÇIK, YATIRIM-TASARRUF AÇIĞI VE ÇIKTI AÇIĞI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN DÖRDÜZ AÇIK ANALİZİ
QUARDUPLE DEFICIT ANALYSIS OF TURKEY IN THE CONTEXT OF BUDGET DEFICIT, CURRENT ACCOUNT DEFICIT, INVESTMENT-SAVING DEFICIT AND OUTPUT DEFICIT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa ERBİR
BANKA ÇALIŞANLARINDA SANAL KAYTARMA DAVRANIŞININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMAYA ETKİSİ
THE EFFECT OF CYBERLOAFING BEHAVIOR ON ORGANIZATIONAL ALIENATION IN BANK EMPLOYEES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ekrem ERDEM
ANADOLU VE RUMELİ COĞRAFYASININ TÜRKLEŞME VE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE İNŞA EDİLEN MEDENİYETİN ÖZGÜNLÜĞÜ VE AHİLİĞİN ROLÜ
THE ORIGINALITY OF THE CIVILIZATION BUILT IN THE TURKIZATION AND ISLAMIZATION PROCESS OF ANATOLIAN AND RUMALIA GEOGRAPHY AND THE ROLE OF AKHIZM
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015