ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr. Öğr. Üyesi Erman AKILLI
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt 2/ Sayı 2/ Kırşehir/ Aralık 2018
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Dr.Öğr.Üyesi Erman AKILLI
Editörden
Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hüseyin ŞİMŞEK-Sultan Selen KULA
TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN POLİTİKASINDA İHMAL EDİLEN BOYUT: EĞİTSEL UYUM PROGRAMI
NEGLECTED DIMENSION OF TURKEY'S IMMIGRATION POLICIES: EDUCATIONAL ADJUSTMENT PROGRAM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hasan Tahsin SELÇUK
THE CONCEPT OF CULTURAL INDUSTRY POLICY: A CRITICAL PERCEPTION
‘KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ' KAVRAMI ÜZERİNDEN KENTLEŞME POLİTİKALARINA İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR GÖZLEM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet ÜLKER-Şaban ÇOBANOĞLU-Özkan ÇAKMAK
SİYASETÇİ VE BÜROKRAT SÖYLEM ANALİZİYLE KÜLTÜREL DİPLOMASİ KAVRAMI
THE CONCEPT OF CULTURAL DIPLOMACY SPEECH ANALYSIS FROM POLITICAN AND BUREAUCRAT
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serhan KESKİN
İNSANLARIN DOLANDIRICILARA KANMA NEDENLERİNİN ANALİZİ: ÇİFTLİK BANK ÖRNEĞİ
THE ANALYSIS OF WHY PEOPLE BELIEVE IN CHEATERS: ÇİFTLİK BANK CASE
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hızır Yusuf ERKAL
ENERJİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE ENERJİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİM
THREATS FOR ENERGY SECURITY AND CHANGE IN ENERGY SECURITY POLICIES
Özet | Abstract | Tam Metin
 
İrem TUNÇOL- Cengiz DİNÇ
2003 SONRASI IRAK VE SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARIN ZORUNLU GÖÇE ETKİSİ
THE IMPACT OF CONFLICTS ON FORCED MIGRATION IN IRAQ AND SYRIA SINCE 2003
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Murat YÜKSEL
SPONSORLUK VE REKLAM FAALİYETLERİNİN MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF SPONSORSHIP AND ADVERTISING ACTIVITIES IN TERMS OF ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
M.Bürkan SERBEST
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA KIBRIS DOĞUAKDENİZ’DE SİYASET VE ÇATIŞMA
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015