ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Dr.Öğr. Üyesi Erman AKILLI
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 3/ Sayı:1/Kırşehir/Haziran 2019
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Dr. Öğr. Üyesi Erman AKILLI
Editörden
Editorial Remarks
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Serap GÖKBAYRAK
MARKA DEĞERİNİN HIROSE YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ: VAKKO TEKSTİL ÜZERİNE BİR UYGULAMA
BRAND VALUE DETERMINATION VIA HIROSE METHODOLOGY: AN APPLICATION ON VAKKO TEXTILE
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şeyma KIZILAY
ULUSLAŞAMAYAN IRAK ULUSU
NON-NATIONALIZING IRAQI NATION
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nursena ÖZTÜRK
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ-(CHIRAGOV ve DİĞERLERİ/ERMENİSTAN DAVASI)
EXAMINING OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DECISION- (CASE OF CHIRAGOV AND OTHERS/ARMENIA)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ahmet GÖKBEL ve Aykut KARAKUŞ
AB ÜYELİĞİ SONRASI BULGARİSTAN’DA TÜRK AZINLIĞA DAİR DEVAM EDEN SORUNLAR
ONGOING PROBLEMS OF TURKISH MINORITY IN BULGARIA AFTER THE EU MEMBERSHIP
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Shabnam NAWABI
TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'A DIŞ YARDIMLARI
TURKEY’S FOREIGN AIDS TO AFGHANISTAN
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Çiğsem KARAKUŞ
ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ TATMİNİ VE İŞ STRESİ: ÖZEL BİR HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
JOB SATISFACTION AND WORK STRESS IN WORKING LIFE: IN A PRIVATE HOSPITAL NURSES ON RERESEARCH
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Zümrüt Bahadır
Entelektüel Bir Siyasetçi Portresi: Aydın Menderes "Kitap İncelemesi: Aydın Menderes'in Siyasi Kişiliği"
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015