ÖNCEKİ SAYILAR
Editörler
Prof. Dr. Ümit BULUT
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt: 7/ Sayı: 1/Haziran 2023
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Bahan YENİLMEZ
DEĞİŞEN PİYASALARDA GIDA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ
HE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE IN THE FOOD AND AUTOMOTIVE INDUSTRIES ON THE PERFORMANCE OF THE COMPANY IN CHANGING MARKETS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dilara GEÇGEL & Arzu KARACA
EŞİL EKONOMİ KAPSAMINDA ALMANYA’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELESİ: KAMU SPOTLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
GERMANY’S FIGHTING CLIMATE CHANGE WITHIN THE SCOPE OF GREEN ECONOMY: SEMIOTIC ANALYSIS OF PUBLIC SPOTS
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Ahmet GÖKBEL & Mehdi AGHADDİNLİ
KARABAĞ SORUNU İÇERİSİNDE ZENGEZURUN YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF ZENGEZUR IN THE CONTEXT OF THE KARABAKH PROBLEM
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Zeliha GÜVENÇ YILDIRIM & Hatice Pınar KAYA
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN MUHASEBE HATALARI
ACCOUNTING ERRORS OCCURRING IN REVOLVING FUND ENTERPRISES AFFILIATED TO THE MINISTRY OF HEALTH
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Nur ÇETİN & Mediha KIZILKAYA
ALMANYA’DA AŞIRI SAĞ İLE MÜCADELEDE “ESKİ” PROBLEMLERE YENİ ÇÖZÜM ARAYIŞI
THE SEARCH FOR NEW SOLUTIONS TO “OLD” PROBLEMS IN THE FIGHT AGAINST THE FAR RIGHT IN GERMANY
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Adnan GÜZEL
TİCARİ BANKALARDA LİKİDİTE VE LİKİDİTE RİSKİNİN YÖNETİMİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISK IN COMMERCIAL BANK: AN APPLICATION ON THE TURKISH BANKING SECTOR
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015