Haziran 2020 Sayısı

Dergimizin son sayısı olan Haziran 2020 sayısı yayımlanmıştır. 

Impact Factor

CiteFactor tarafından belirlenen Impact Factor için TIKLAYINIZ.

Aralık 2019 Sayısı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisinin Aralık 2019 sayısı yayımlanmıştır. Son sayı için TIKLAYINIZ.

Haziran 2019 Sayısı

Dergimizin Haziran 2019 sayısı yayımlanmıştır. İncelemek için TIKLAYINIZ.

ORCID Numarası

Haziran 2019 sayımızla bilikte her makalede ORCİD numarası eklenecektir. Değerli yazarlarımıza duyurulur.

Aralık 2018 Sayımız Yayımlanmıştır

Dergimizin Aralık 2018 sayısı yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

Yeni Sayımız Yayımda

Dergimizin Haziran 2018 sayısı yayımlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.

Haziran 2018 Makale Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

Dergimizin Haziran 2018 sayısı için makale değerlendirme süreci devam etmektedir. Makale gönderimi için son tarih 15 Mayıs 2018'dir. (Dergi Editör Kurulumuzun kararı ile bu tarihten sonra gönderilen makaleler değerlendirmeye alınabilir.)

Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisi Aralık Sayısı

Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisi Aralık Sayısı yayımlandı. Sayı tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Makale Gönderim Tarihi Uzatımı

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Makale gönderim tarihi 1 Kasım 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.

Makale Çağrısı

Kış ve Yaz (Aralık-Haziran) olmak üzere yılda iki kez elektronik yayınlanacak olan akademik, hakemli Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) Aralık 2017’de yayın hayatına başlayacaktır. Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan AEÜ İİBFD; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, sosyal hizmetler, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji ve felsefe alanlarında üretilen Türkçe / İngilizce çalışmaları ve araştırmaları yayınlayarak Türkiye’de bu alandaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca dergide, kitap eleştirilerine, karar çevirilerine ve ilgili alanlara yönelik vaka çalışmalarına da yer verilecektir.

Derginin Kış sayısında yayınlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, dergimizin makale yayın ve yazım kurallarına uygun olarak 15 Ekim 2017 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/aeuiibfd adresinden giriş yaparak yükleyebilir ya da iibfdergi@ahievran.edu.tr adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderebilirsiniz. 

Saygılarımızla.


Copyright © BAUM 2015